Hoe je de kracht van je onderbewustzijn kunt gebruiken

Coaching Etten Leur

 

 

 

 

Dr. David Rock geeft in zijn boek “How to harness the power of your subconscious mind for personal and professional success” een goede beschrijving van wat coaching is. Zijn mening is dat “coaching een strategische alliantie is tussen een coach en zijn cliënt om bepaalde resultaten te bereiken die de cliënt wil bereiken”.

Coachen is een activiteit die verschillende vermommingen kan aannemen. Dezelfde principes die voor sport gelden, zijn op elk gebied van toepassing. Een pro-tennisser bijvoorbeeld, die erin slaagt nog een punt te halen of een informele faire volley te spelen en waarvan u getuige bent, concludeert dat hij de beste is – niet door echte verdienste, maar omdat hij zoveel persoonlijke feedback van zijn medespelers of van de tegenstander heeft gekregen, d.w.z. het scenario is slechts als een vastgestelde norm. Het houdt rekening met de strategie van de tegenstanders en beslist dan over het eindresultaat. In feite is het niet noodzakelijk dat het resultaat een punt is.

De focus van coaching kan liggen op:

– Feedback geven over de huidige toestand van een cliënt of over zijn huidige prestaties

– Voorstellen van acties en Opvolging van deze aanbevelingen zullen toekomstige cliënten in staat stellen hetzelfde niveau van coachingsactiviteit te verwerven.

– De cliënt of de partner van de cliënt helpen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, zodat de cliënt er niet in slaagt zijn/haar gewenste resultaat(en) te bereiken.

– Het begeleiden naar het bereiken van een ideale toestand, d.w.z. een toestand die beter is dan de thans waargenomen toestand.

– Het bieden van de mogelijkheid om de huidige situatie, tegenstander of, actuele kwestie te confronteren. Een goed voorbeeld is waar de leider speelt met het vertrouwen van de spelers, zodat hij/zij het spel zal winnen en in geen geval het resultaat van het spel zal verliezen.

– Oplossing van emotionele conflicten uit het verleden houdt de cliënt vast aan meer mogelijkheden met nieuwe vaardigheden in de toekomst, wat hem/haar verder belemmert om de gewenste opties te verkrijgen en de gewenste IS te bereiken die nodig is tot het einde van het spel.

– Actie die wordt ondernomen om de gezichtsuitdrukking, het feitelijke gedrag van een cliënt te veranderen, zodat de actie van de cliënt hem/haar de hierboven genoemde resultaten oplevert.

– Positieve feedback zoeken en uitvoeren,. Hiermee bedoel ik, een klant die met een klant speelt wetende dat het belangrijkste van de zaak is om het spel te winnen. Niet om het 100 keer te krijgen, niet om een groter en sterker contract te krijgen van dezelfde cliënt en niet op het krijgen van een tweede kans.

– Het elimineren van verschillende wegversperringen. Een cliënt die met een cliënt speelt, weet dat het belangrijkste onderdeel van de kwestie is om de gewenste fase te krijgen, niet om de volgende derde te krijgen. Wanneer hij/zij geen stadium haalt, zijn er duidelijke negatieve gevolgen, die progressief toenemen in de richting van zijn/haar slechte gedrag.

Samenvattend, er is geen duidelijk commando in coaching dat aantoont welke kant de coach op gaat. Tegelijkertijd moet echter een coachingsproces worden toegepast, waarin sprake is van één doel, één prestatiedoelstelling, één gedragsmeting en één feedbackmeting.

Kijk zelf maar, het is de moeite waard!

lees meer:

You Might Also Like

Leave a Reply