Coaching in Business Coaching

 

 

 

 

 

Er zijn talrijke redenen waarom een coach of een opleider vaak zijn bedrijf of organisatie opricht en er eigenaar van is. Soms is de strategische strategie om een organisatie of bedrijf met stijlkenmerken op te richten in strijd met de expliciete strategie van coaching. Dit is het geval voor een entiteit die van plan is zich op het gebied van business coaching of training te begeven. In dit geval is de strategie van het hebben van een coachingsactiviteit voor het leren een echte sterkte van de organisatie en van de eigenaar. De grootste uitdaging voor deze onderneming kan het gebrek aan bestaande klanten of zelfs media-aandacht zijn. In elk bedrijf is iedereen door publiek stilzwijgen gebonden aan de coaching. In andere relaties is de functie meestal anders, maar is het leiderschapsmodel vrij gelijkaardig. Denk bijvoorbeeld aan de relatie van de coach van een persoon op sportgebied.

Vaak is het gemakkelijk om de voorbeelden uit de zakenwereld en de sport te vergelijken met de misverstanden over coaching in het algemeen, maar dat specifieke voorbeeld kan betrekking hebben op verschillende gebieden. Om te helpen verduidelijken op welk gebied coaching thuishoort, heb ik zes gebieden geschetst:

Coaching bij het leren

Coachen in teams

Coaching in het bedrijfsleven

Coachen met mensen

Coachen zonder mensen

Coaching in zaken

Coaching in het bedrijfsleven

Coaching in een onderneming

Allen hebben de traditionele rollen overgenomen. Laten we nu een eenvoudig beleid volgen van coaching in leren.

Coaching bij het leren -1. Om academische kennis te verbeteren,2. Om kennis van zakenzaken op te bouwen,3. Om conceptuele diepgang in zaken te verbeteren,3. Om te leren voor een groter bedrijf,4. Om nieuwe kanalen voor het bedrijfsleven te verwerven,5. Om de kennis op te bouwen in het bedrijfsleven delegeren van vaardigheden van het management of uitvoerend personeel of directeuren aan anderen in het bedrijfsteam

Coaching in teams -1. Om synergie tussen teamleden te creëren en hun persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke teamontwikkeling te helpen3. Om het werk van individuen te bespoedigen door synergie te creëren tussen individuen en hun team4. Om de coördinatie, samenwerking en operaties van een team te verbeteren5. Om management- en leiderschapsvaardigheden bij anderen te coachen of te ontwikkelen

Coaching in het bedrijfsleven -1. Om de gelijkheid tussen groepen of individuen te vergroten2. Om het werk te organiseren en te prioritiseren3. Om de leiders te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen4. Om eventuele nadelige effecten van organisatorische activiteiten op anderen te corrigeren5. Om gemakkelijk van begrip te worden met minimale inmenging en interferentie

Coaching in zaken -1. Het vergroten van de invloed van een individu op het gebied van zijn of/en partnerschap3. Om zowel de werknemers als hun managers te helpen bij het ontwikkelen van een coherente organisatie met de nadruk op interpersoonlijke relaties4. Om de werkpatronen en de zelfontplooiing van de teamleden te verbeteren

Coachen zonder mensen -1. Om het leiderschap, het teamwerk en de intermenselijke relaties van een groep te verbeteren,2. Om een gedeelde visie uit te werken en het engagement voor deze visie aan te moedigen,3. Het creëren van een single-minded-focus4. Het initiëren van veranderingen en de implementatie van de organisatorische veranderingen5. Om de essentie van teamwerk over te brengen naar het grondniveau en om de prestaties van de mensen te verbeteren

Als we de ideeënstroom volgen, kan deze worden beschreven in de volgende eenvoudige stappen:1. Nadenken over de belangrijke rollen die individuen en teams spelen in een bedrijf, organisatie, team of onderneming, de taken focussen, de lopende bedrijfsvoering evalueren, een persoonlijk werkpatroon en een groepswerkpatroon creëren,5. Om het persoonlijke werk-patroon te updaten naar het management in de actie op dit werk-patroon, alsmede de uitvoering van het persoonlijke werk-patroon van het team,6. Het bedrijfsconcept van werk omzetten van een logisch of berekend concept naar een aansprekende benadering.

4. Om andere mensen te coachen.

Het is noodzakelijk de rol van coaching in praktijk te brengen tot het een op maat gemaakt coachingprogramma wordt dat kan worden gebruikt om het management en de leiders van een bedrijf, organisatie, team om te vormen of het werk van mensen, PROCES en mededingers voor teamleiderschap te bespoedigen.

Een dag coaching op de werkplek

Er zijn veel coachingservaringen op de werkplek. Coachende kennissen kunnen worden gecoacht in een Martinez Kin Fast train], op het snelle spoor in de bus, als tunnel, over de brug in een trein, in een 240 ton zware trein, in een heteluchtballon, in de ijle lucht, en zelfs onder de passagiers, in een trein, een bus, of een vracht die in de ruimte wordt geïnjecteerd.

LEES MEER:

You Might Also Like

Leave a Reply