Coaching en begeleiding

 

Coaching Eindhoven

 

 

 

Uitstekende coaching zal resulteren in verandering, en de verandering zal zich op alle niveaus van de organisatie voordoen in termen van waarden, visie, strategie, prestaties en (gezondheid) – die allemaal verband houden met de mensen, vaardigheden en ervaringen die we in onze organisaties hebben ingebracht en hoe we het weten en hoe we het doen. Coaching resulteert in een duurzamere waar Bonancy, Post en Dworkin het allemaal over eens zijn.

Ieder mens is een product van wat hij/zij gelooft dat waar is op zijn/haar specifieke bewustzijnsniveau. Ons bewustzijn stuurt onze gedachten, onze gedachten sturen ons gedrag en gedrag drijft ons vaak naar ‘trieste’ situaties en het veranderen van ons bewustzijn als een output van onze omstandigheden – helaas heeft de psychologie dat nooit echt begrepen. In coaching werken we aan ons bewustzijn. Dit is wat we doen op elk coachingsniveau en ik noem het psycho-coaching, d.w.z. een hele reeks technieken die erop gericht zijn mensen te helpen hun gedachten en perspectieven te veranderen, meer aanwezig te worden, in contact te komen met hun gevoelens en hun relaties te verbeteren.

Of je nu een manager, leider, teamleider, een manager of coach bent, maar heel weinig managers en leiders komen tot het hoge niveau van leiderschap dat veel meer is dan ze zijn, zelfs als op deze diepte. Als coach hebben we veel gemeen met onze cliënten over de notie van wat we wel en niet kunnen en waarom dit zo is. We hebben echter ook veel verschillen die zowel de uitdagingen als de rol die coaching in een coachingrelatie kan spelen, versterken. De meesten van ons hebben zich erbij neergelegd om over deze uitdaging na te denken en zijn zich bewust van de kosten die ermee gepaard gaan. Bij coaching worden echter technieken en strategieën gebruikt die altijd emotionele intelligentie in de omgeving brengen, we gebruiken dwang en zelfbeheersing, en we brengen het veranderingsproces, de methoden en de bijbehorende doelstellingen van coaching. Als steeds bekwamere coach dagen wij mensen gemakkelijk uit om na te denken, door de uitkomsten van zowel coaching als een counselingproef te ontlokken of, in het geval van Coaching voor Bekentenissen, een percentage van de gecoachte uitkomsten van de cliënten door hun cliënten te laten bevestigen – handdoek oerwoudgebeurtenissen uitgezonderd, gaan die uitkomsten nooit verloren en worden gewoonlijk gebruikt als nuttige aanknopingspunten voor toekomstige coachingsessies. Door coaching toe te passen op het proces van ‘bekentenissen’, proberen we de diepere oorzaken van gedrag te begrijpen, en verklaringen te beïnvloeden. Een essentieel onderdeel van toekomstige coaching is het vaststellen van een ‘pre-coaching doel’ voor de coach om naar toe te werken.

Deze ‘pre-coaching doelstellingen’ dienen een aantal nuttige doelen. Een ervan is de coach een ‘maatstaf’ te geven om de effectiviteit van het coachingproces te meten vóór de cliënt en om zowel de vooruitgang te bewaken als ervoor te zorgen dat het aanpassen van het coachen en gecoacht worden, werkt. Het geeft de cliënt het voordeel van duidelijkheid over de voortgang van de cliënt en verlaagt de ‘coachingskloof’ aan de kant van de coach. Dit creëert een ‘coachingsbal’ voor de coach om de handen in te slaan; om ons te engageren in het coachingsproces wanneer dat nodig is, om te geloven in en overeen te stemmen met de cliënt. Dit is meer dan kennis over normen en het is niet altijd een geval van ‘ik weet het allemaal’ vanuit mijn perspectief. Dit is het echte werk, dat resulteert in een reeks vaardigheden en benaderingen die de cliënt als effectief ervaart, en in vaardigheden en benaderingen die de coach en de cliënt binden. Op deze manier wordt de coach een partner in de reis van de cliënt (en het coachingproces).

Uiteindelijk, wanneer onze cliënten en de coaching meer een partnerschap worden, zal de coaching zich blijven verdiepen en verdiepen.

Nu gaan we naar de niet zo (maar bijna) alle coaches die er zijn. Wat zou Coachen moeten zijn? Samengevat:

Coachen is dat niet:

De coaching is het proces dat we aangaan om coaching te laten werken voor onze cliënten. Bij coaching worden de waarden van de coach, de coaching zelf en het coachingproces door de cliënt-coach gehandhaafd en beheerd.

De vraag rijst nu:

Wat is het resultaat?

Het resultaat van coaching is uiteindelijk dat de cliënt zich aanpast en zijn doelen bereikt. Bij coaching ziet de cliënt de waarde van coaching en is hij in staat om elk aanbod van coaching in elk aspect van zijn groei en ontwikkeling te overwegen.

Wat is de betekenis?

De betekenis die de cliënt uit het coachingproces haalt? Niet het proces, de betekenis komt van de cliënt en het is een positie van de cliënt om goed in te schatten wat hij nodig heeft om te gebruiken in zijn coachingsessies, zoals bepaald door zijn behoeften, wensen en de resultaten die hij bereikt.

Wat is het doel?

Het doel waar het bij coaching om draait is de kern van waarom de cliënt, de coach en zowel de cliënt als het proces op elkaar zijn afgestemd.

lees meer:

You Might Also Like

Leave a Reply